Rejestracja

Cena udziału w konferencji: 290,00 zł netto
(cena obejmuje materiały konferencyjne oraz lunch)

Konferencja NextGenSecurity 2014 ma charakter zamknięty. Uczestnikami konferencji mogą być osoby reprezentujące wszystkie sektory gospodarki z wyłączeniem przedstawicieli firm IT i telekomunikacyjnych. Wyjątek ten nie dotyczy przedstawicieli partnerów konferencji NextGenSecurity 2014 oraz ich gości.